Leva & Bo

Ett stort utbud av möjlighet till aktiviteter finns inom samfälligheten. Nedan finner ni länkar och information om dessa. Att få vara del i Raftötången med närhet till Kosterhaven och Väderöarnas arkipelager eller vid svampsäsongen ta en sväng till närbelägna Bullaren, ger oss en bra utgångspunkt.


Vi är 211 fastigheter i området och ca 40 % av oss kommer från grannlandet Norge men även personer från andra nationaliteter har skaffat sig fastighet i vår samfällighet.

Bad

Stora badstranden; Inom Raftötångens samfällighet har vi ett par väldigt trevliga badplatser där den stora badplatsen erbjuder gräsyta samt lekområde för barn. Barnen har även

Läs mera »

Fotboll

Raftötångens samfällighet har en fantastiskt välskött och fin fotbollsplan där aktiviteterna är i full gång under sommar halvåret. Under onsdagar/lördagar arrangeras spontana fotbollsmatcher i mån

Läs mera »

Tennis

Inom Raftötångens samfällighet finns det två tennisbanor som en tennis-sektion använder och hanterar. Tennis gruppen har låtit en bana bli totalrenoverad under 2020 med nytt

Läs mera »

Allmän platsmark

För att samtliga medlemmar i samfälligheten skall få en korrekt bild av underlagen som ligger till grund för områdets skogsarbeten finner ni bifogade dokument som

Läs mera »