Vårinformation 2021

Ordförande har ordet.

Hösten och vintern har präglats av trädfällning och bortforsling av både timmer, ris och sly. Som ni alla vet består vår Samfällighet av stora arealer och arbetet med skogen har varit omfattande. Nämnas bör att hela arbetet har gett föreningen ett överskott, vilket är mycket glädjande.

 

Vårinformation 2021