Vatteninformation

Torsdagen den 12 Augusti   Vattenverket är nu i full gång igen och dagen har gått fint fram med bra samarbete för färdigställande. Rambo fick tömt ut de två stora filterbehållarna med filtersand och därefter återförde vi ca 3 ton med olika sandfraktioner i behållarna. Jörgen Albinsson fick möjlighet att granska behållare och funktion som […]

Protokoll årsstämma 2021

Nu finns Protokoll årsstämma 2021 upplagt under Arkiv > Tidigare årsstämmor. Det finns även här nedan via länk.   Länk till Protokoll

Upptagning av Y-bommar, lördagen 16 oktober 2021

Upptagning av Y-bommar, lördagen 16 oktober 2021 Denna höst skall alla Y-bommar på inre bryggsektionen vid stora båtbryggan upp på land så vi kan få denna brygga renoverad under vinter/tidig vår. Vi skall även ta upp Y-bommar mot farled på såväl stora bryggans yttre sektion som lilla bryggan längre in i viken. Utöver detta så […]

Undvik skadegörelse

Undvik skadegörelse   Vi vuxna får uppmana våra barn och ungdomar att de inte leker på och med våra Y-bommar då de dels kan skada sig själva, dels skada flottörer och själva bommarna. När det blir skador på utrustningen så måste dessa bytas och det är en onödig kostnad som belastar båtplatsinnehavare. Så ser ni […]

Raftötångens samfällighets grannsamverkan

Raftötångens samfällighets grannsamverkan gör det möjligt för var och en av oss att hålla ögonen öppna på personer med något udda handlingsplan… Grannsamverkan 1  

Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening.

För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa regler och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om dessa. Ordningsregler för Raftötångens samfallighet 2021

Vårinformation 2021

Ordförande har ordet. Hösten och vintern har präglats av trädfällning och bortforsling av både timmer, ris och sly. Som ni alla vet består vår Samfällighet av stora arealer och arbetet med skogen har varit omfattande. Nämnas bör att hela arbetet har gett föreningen ett överskott, vilket är mycket glädjande.   Vårinformation 2021  

Vatten och avloppsinformation

Ett uppdaterat dokument rörande Vatten och Avlopp finns att ta del av under Filarkvet/Historik.   Vatten och avlopps information inom Raftötångens samfällighet