Vatten och avloppsinformation

Ett uppdaterat dokument rörande Vatten och Avlopp finns att ta del av under Filarkvet/Historik.

 

Vatten och avlopps information inom Raftötångens samfällighet